تبلیغات

ابزار رایگان وبلاگ

آزمایشگاه تخصصی پاتولوژی و تشخیص طبی دكتر آیت اللهی - تست هموگلوبین A1C

اسلایدر

 
آزمایش Hb A1c یا آزمایش قند درازمدت چیست ؟
نامهای دیگر این آزمایش Glycated Hb یا Glycosylated HB است و برای بررسی و ارزیابی بیماری دیابت است .این ازمایش در واقع غلظت قند خون را در دوره زمانی 2 تا 3 ماه گذشته مشخص میکند. بطور ساده با افزایش غلظت قند خون ؛ قند به هموگلوبین خون ( که پروتئین حمل کننده اکسیژن در داخل گلبولهای قرمز است )متصل میشود هموگلوبین انواع مختلفی دارد که در حال طبیعی 95 تا 97 درصد آن را نوعی به نام A1 تشکیل میدهد وقتی قند به این نوع هموگلوبین متصل شد به آن هموگلوبین گلیکوزیله یا Hb A1c میگویند. پس هرچه قند بیشتر باشد بیشتر به هموگلوبین متصل شده و غلظت Hb A1c بیشتر میشود . این اتصال تا پایان عمر گلبول قرمز که حدود 120 روز یا سه ماه است پایدار می ماند .

مزایا و امتیازات A1c :
برای این آزمایش نیازی به ناشتا بودن نیست و در هر ساعتی از روز میتوان نمونه گیری را انجام داد.

هدف از اندازه گیری A1c :
هدف این است که غلظت قند خون فرد دیابتی را در دامنه طبیعی یا نزدیک به آن حفظ کند که این امر به کاهش عوارض مزمن افزایش فند خون کمک میکند . این عوارض شامل آسیب پیشرونرونده به اعضای بدن مانند کلیه ها ،چشم ها ،سیستم قلبی عروقی و اعصاب است . این آزمایش نشان دهنده قند خون تا 3 ماه گذشته است پس به بیمار و پزشکش کمک میکند که غلظت قند خون را راحتتر کنترل کند .


چه موقع A1c درخواست میشود :
بسته به اینکه دیابت بیمار از چه نوعی باشد و چه میزان کنترل شده باشد بین 2 تا 4 بار در سال باید ان را انجام شود . برای افراد مبتلا به دیابت انجمن دیابت آمریکا توصیه کرده است حداقل 2 بار در سال انجام شود .

نتیجه آزمایش A1c چه مفهومی دارد :
A1c اکنون به صورت درصد گزارش می شود . توصیه شده است که افراد دیابتی میزان A1c خود را زیر 7% نگاه دارند همیتطور میشود از روی A1c میزان متوسط قند خون را در طول مدت چند ماه گذشته با استفاده از فرمول ریاضی خاصی محاسبه کرد . البته این تخمین لزوما با اندازه گیری روزانه قند خون شما مطابقت نداشته باشد زیرا شاید در روز آزمایش بنا به دلایلی قند خون شما بالاتر یا پایین تر از تخمین میانگین باشد . افراد غیر دیابتی A1c بین 4 تا 6 درصد دارند.

آزمایش Hb A1c یا آزمایش قند درازمدت چیست ؟
نامهای دیگر این آزمایش Glycated Hb یا Glycosylated HB است و برای بررسی و ارزیابی بیماری دیابت است .این ازمایش در واقع غلظت قند خون را در دوره زمانی 2 تا 3 ماه گذشته مشخص میکند. بطور ساده با افزایش غلظت قند خون ؛ قند به هموگلوبین خون ( که پروتئین حمل کننده اکسیژن در داخل گلبولهای قرمز است )متصل میشود هموگلوبین انواع مختلفی دارد که در حال طبیعی 95 تا 97 درصد آن را نوعی به نام A1 تشکیل میدهد وقتی قند به این نوع هموگلوبین متصل شد به آن هموگلوبین گلیکوزیله یا Hb A1c میگویند. پس هرچه قند بیشتر باشد بیشتر به هموگلوبین متصل شده و غلظت Hb A1c بیشتر میشود . این اتصال تا پایان عمر گلبول قرمز که حدود 120 روز یا سه ماه است پایدار می ماند .
مزایا و امتیازات A1c :
برای این آزمایش نیازی به ناشتا بودن نیست و در هر ساعتی از روز میتوان نمونه گیری را انجام داد.

هدف از اندازه گیری A1c :
هدف این است که غلظت قند خون فرد دیابتی را در دامنه طبیعی یا نزدیک به آن حفظ کند که این امر به کاهش عوارض مزمن افزایش فند خون کمک میکند . این عوارض شامل آسیب پیشرونرونده به اعضای بدن مانند کلیه ها ،چشم ها ،سیستم قلبی عروقی و اعصاب است . این آزمایش نشان دهنده قند خون تا 3 ماه گذشته است پس به بیمار و پزشکش کمک میکند که غلظت قند خون را راحتتر کنترل کند .

چه موقع A1c درخواست میشود :
بسته به اینکه دیابت بیمار از چه نوعی باشد و چه میزان کنترل شده باشد بین 2 تا 4 بار در سال باید ان را انجام شود . برای افراد مبتلا به دیابت انجمن دیابت آمریکا توصیه کرده است حداقل 2 بار در سال انجام شود .

نتیجه آزمایش A1c چه مفهومی دارد :
A1c اکنون به صورت درصد گزارش می شود . توصیه شده است که افراد دیابتی میزان A1c خود را زیر 7% نگاه دارند همیتطور میشود از روی A1c میزان متوسط قند خون را در طول مدت چند ماه گذشته با استفاده از فرمول ریاضی خاصی محاسبه کرد . البته این تخمین لزوما با اندازه گیری روزانه قند خون شما مطابقت نداشته باشد زیرا شاید در روز آزمایش بنا به دلایلی قند خون شما بالاتر یا پایین تر از تخمین میانگین باشد . افراد غیر دیابتی A1c بین 4 تا 6 درصد دارند.
هموگلوبین a1c به این سوال پاسخ می‌دهد
قندتان کنترل است؟بیماران مبتلا به دیابت در مراجعه به پزشک همیشه یک سوال بسیار مهم می‌پرسند؛ آیا بیماری من کنترل می‌شود؟ آیا همه چیز خوب پیش می‌رود؟ شاید با اندازه‌گیری قند خون تا حدودی وضعیت کنونی بیماری دیابت مشخص شود اما اگر بخواهیم کارکرد کلی برنامه کنترل بیماران را بدانیم، از چه روشی استفاده می‌کنیم؟ متخصصان نوعی هموگلوبین a1c را اندازه‌‌گیری می‌کنند. با این آزمایش، بیشتر آشنا شویم. 
در واقع این آزمایش بهترین وسیله برای ارزیابی بلندمدتِ قند خون، طی دو سه ماهه اخیر است. این آزمایش به شما و پزشك معالج‌تان كمك می‌كند كه بدانید برنامه درمان و كنترل دیابت شما تا چه حد موفقیت‌آمیز بوده است. مزیت دیگر این آزمایش این است كه می‌توان مشكلاتی از قبیل قند خون قبل و بعد از غذا و یا طول شب را كه گاهی از اوقات توسط اندازه گیری با گلوكومتر تشخیص داده نمی‌شود، به خوبی شناسایی كند.
اساس آزمایش
اصولا هموگلوبین یكی از پروتئین‌های داخل گلبول قرمز است که وظیفه حمل اكسی‍‍ژن در خون را به عهده دارد. هموگلوبین مانند تمام پروتئین‌های دیگر بدن، با قندها از جمله گلوكز تركیب می‌شود، این تركیب تا زمانی كه گلبول قرمز خون زنده است (تقریبا 120 روز) پایدار می‌ماند و این اساس آزمایش هموگلوبین a1c را تشكیل می‌دهد. هرچه قدر میزان قند خون شما در طول دو سه ماهه گذشته بالاتر از مقدار طبیعی باشد، هموگلوبین a1c خون شما كه با گلوكز تركیب شده است بیشتر خواهد بود. در افراد غیردیابتی مقدار هموگلوبین a1c كه با گلوكز تركیب شده است، كمتر از شش درصد است. در افراد مبتلا به دیابت، این درصد بر اساس نحوه كنترل دیابت و قند خون، متفاوت است. هموگلوبین a1c كمتر از هفت درصد بیانگر كنترل دیابت و قند خون می‌باشد و مقادیر بالای هشت درصد نشان می‌دهد كه شما باید در روش درمان دیابت خود تجدید نظر كنید. بنابراین هدف از درمان موقتی دیابت، رساندن مقدار هموگلوبین a1c به كمتر از هفت درصد است. البته تحقیقات نشان داده‌اند كه كاهشِ مقدار هموگلوبین a1c به هر میزان موجب كاهش عوارض بلند مدت دیابت خواهد شد و این امر به مقدار هموگلوبین a1c، اولیه بستگی ندارد. 
سن هم مهم است
مقادیر ایده آل هموگلوبین a1c در سنین مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال از آنجایی كه هرچه مقدار این هموگلوبین پایین تر باشد، احتمال هیپوگلیسمی‌(كاهش قند خون) نیز بیشتر خواهد بود. در كودكان قبل از سنین دبستان كه مقدار کم خون برای سلول مغزی در حال رشد مضر و خطرناك است، مقادیر ایده آل هموگلوبین a1c نسبت به سایر افراد در سنین بالا بیشتر است.
روش انجام آزمایش
آزمایش فوق را می‌توان در هر ساعتی از شبانه روز انجام داد و نیازی به ناشتا بودن ندارد. همچنین نتیجه این آزمایش، بر خلاف آزمایش‌های شخصی قند خون، ارتباطی با نوع تغذیه و فعالیت بدنی و یا وضعیت روحی شما در روز آزمایش ندارد ولی اگر شما دچار هر گونه كسالتی باشید، بهتر است انجام آزمایش هموگلوبین a1c، را به روز دیگری موكول کنید، زیرا این احتمال وجود دارد كه نتیجه آزمایش بالا رود. البته شایان ذكر است كه روش‌های اندازه‌گیری هموگلوبین a1c، در آزمایش‌های مختلف، متفاوت و نتایج آن نیز متفاوت است. برای مثال ممكن است در یك آزمایشگاه نتیجه 6 درصد، به عنوان نتیجه طبیعی گزارش شود ولی در آزمایشگاه‌های دیگر این چنین نباشد، بنابراین توصیه می‌شود كه از یك آزمایشگاه مشخص، برای انجام این آزمایش استفاده كنید. 
حرف آخر
آزمایش هموگلوبین a1c، به هیچ عنوان جایگزین آزمایش‌های شخصی قند خون نمی‌شود و نمی‌توان به عنوان مثال آن را مبنای اضافه و یا كم كردن مقدار تزریق روزانه انسولین قرار داد. در واقع برای كنترل موثر دیابت انجام مرتب آزمایش قند خون و نیز آزمایش هموگلوبین a1c در هر دو سه ماه یكبار هر دو به یك اندازه از اهمیت برخوردارند.
منبع: بیوشیمی‌بالینی دیویدسون
 
 
نکته بهداشتی روز: آزمایش A1c چیست؟ 
انجام آزمایش هموگلوبین A1c چند بار در سال برای بسیاری از افراد مبتلا به دیابت توصیه می‌شود.
این آزمایش به پزشکان کمک می‌کند تا چگونگی کنترل قند خون را فرد مبتلا به دیابت در طول دو تا سه ماه قبل از آن دریابند.

این نکات را در مورد این آزمایش به یاد داشته باشید:

میزان هموگلوبین A1c در خون شما بیانگر میزان بالابودن قند خون شما در سه ماه گذشته است. بر این اساس می‌توان تعیین کرد دارو، رژیم غذایی و سایر درمان‌های تجویزشده بوسیله پزشک شما موثر بوده است یا نه. 
این آزمایش باید هر سه ماه یکبار انجام شود، مگر در صورتی که قند خون شما از پیش به خوبی کنترل شده باشد. در این مورد دکتر شما ممکن است توصیه کند هر شش ماه یکبار آن را انجام دهید. 
نتایج این آزمایش می‌تواند به پیش‌بینی احتمال بروز عوارض دیابت از جمله بیماری قلبی، یا آسیب به چشم‌ها، کلیه‌ها یا دستگاه عصبی کمک کند
 
تاکید پزشکان بر استفاده از شمارش هموگلوبین A1C برای تشخیص دیابت

سلامتیران: به گفته پژوهشگران دانشکده پزشکی دانشگاه جان هاپکینز 30 درصد از موارد ابتلا به دیابت که بیماری قابل پیشگیری است با روش های فعلی، قابل تشخیص نیستند.دلیل ابتدایی این‌ که بسیاری از موارد ابتلا به دیابت تشخیص داده نمی شود، نیاز به انجام آزمایش‌هایی است که برای انجام آن فرد باید ناشتا باشد. 
به گفته محققان معیار دیگری در تشخیص بیمای در نظر گرفته شود که آن «شماره هموگلوبین A1c برای معاینه افراد دیابتی است.نسخه دیگری از این پروتئین موسوم به HbA1C، منعکس کننده مقدار متوسط گلوکز خون طی ماه های ابتدایی است و مدت زیادی برای سنجش این مقادیر در بیماران دیابتی استفاده می شده است، اما هرگز به طور رسمی به عنوان روشی کاربردی از سوی پزشکان برای معاینه یا تشخیص دیابت مورد استفاده قرار نگرفته است.برای تشخیص دیابت با استفاده از معیار HbA1C دیگر نیازی نیست که بیمار ناشتا به پزشک مراجعه کند و به علاوه بسیار دقیقتر غلظت گلوکز در خون در مدتی طولانی تر مشخص می شود.طبقه بندی: مطالب علمی، توصیه های بهداشتی،

تاریخ : دوشنبه 16 دی 1392 | 12:58 ق.ظ | نویسنده : مصطفی باقدر رودی | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.